Pravidla

Pravidla slouží k udržení pořádku, řešení případných problémů a vymezení hranic jak pro hráče, tak pro členy admin týmu. Tyto pravidla je povinné dodržovat a respektovat. Neuposlechnutí pravidel a jejich obcházení za účelem poškození hráče, nebo serveru samotného, pak nebude tolerováno a hrozí trest. Každý hráč, jenž hraje na serveru, je povinen se seznámit s těmito pravidly a vstoupit do hry (připojit se na server) pouze pokud s nimi souhlasí a v plném rozsahu je pochopil! 

 Práva a povinnosti hráčů

 • Hráč registrovaný na serveru Aurora-gaming.net,  souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.
 • Je zakazané kopírovat obsah našeho celého portálu AURORA-GAMING.net
 • Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 • Hráč je povinen respektovat vedení serveru
 • Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy – fotografie, data, výpisy z chatu a jiné.
 • Jestliže hráč dostane oprávněný dočasný ban, tak nemá právo si zažádat o unban.
 • Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, nacizmus a jiná hnutí.
 • Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, Majitel není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server.
 • Každý hráč je povinen při registraci zadat dostatečně bezpečné heslo a své heslo nikomu neprozrazovat!
 • Pokuď hráč ztratí či zapomene heslo od herního účtu, a chce ho vrátit. Musí dostatečně prokázat vedení serveru, že daný učet je jeho – screeny, VIP atd. V případě, že hráč neprokáže, že je účet jeho, stává se z účtu neplatný učet bez možnosti smazání, návratu a jiných změn po dobu 60-90 dní
 • Neznalost pravidel nijak neomlouvá!

 Všeobecná pravidla

 • Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru.
 • Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíčů apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
 • Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem.
 • Je přísně zakázáno používat jakýkoliv zvýhodňující program (př.: X-Ray, speed hack , mody, apod.
 • Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin.
 • Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, peníze, skilly apod. Pozn. Vyjímka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán majitelem.
 • Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 • Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo.
 • Je zakázáno používat vulgární výrazy apod.
 • Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.
 • Je přísně zakázáno šířit jakoukoliv reklamu nebo propagaci na jiný – konkurenční server !!
 • Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 • Administrátor má vždy poslední a resolutní rozhodnutí, které je povinné uposlechnout!
 • Administrátora žádejte pouze v nutných případech, které závažně ovlivňují/narušují hru.
 • Pro běžné otázky ohledně hry využijte v první řadě webové stránky, fórum a až po té kontaktujte lidi z týmu. V opačném případě vám nemusí byt vyhověno.
 • Je povinné okamžitě nahlásit jakoukoliv chybu ve hře (bug) na fórum nebo online administrátorovi.
 • Zneužívaní chyb a zároveň nenahlášeníe je trestné!!!
 • Snaha poškodit server nebo jeho poškození může vést k razantním krokům.

 Pravidla pro vedení (A-Team)

 • Admini nemají v povinnosti předkládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
 • Vedení serveru se nesmí za žádných okolnostností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.
 • Vedení serveru nesmí vlastnit vlastní obchod s itemy, a narušovat tak ekonomiku serveru.
 • Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
 • Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče.
 • Je zakázano stavět na mapě Survivalu tato mapa slouží pouze hráčům !!!

 Premium (Iron, Gold, Emerald, Diamond)

 • Pokud hráč vlastní nějaké PREMIUM, žádné vyjímky na bany/mute/kick/warn se nedělají. Každý musí být potrestaný za to, co provedl.
 • V případě, že hráč požádá o přesun práv z warez na originální účet, je povinen doložit důkaz, že vlastní originální účet account.mojang.com. Daný hráč také nesmí mít aktivní ban/ipban.
 • Pokud hráč s originálním minecraftem změní nick ze stranky Mojangu, dle pravidel si může požádat o přesun VIP dle pravidel.
 • Pokud chce hráč převést VIP na nový učet, musí prokázat jeho vlastnictví!
 • Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv okamžitou změnu výhod PREMIUM.
 • Vyhrazujeme si právo na odebrání PREMIUM bez udání důvodu.
 • V případě, že si hráč nakoupí PREMIUM a nebude mu doručeno na serveru, je povinen to oznámit vedení serveru.
 • Jakékoliv PREMIUM je nevratné, tzn. nelze vrátit peníze!  

Stavby

 • Griefing je kompletně zakázán. Za griefing je považován jakýkoliv druh níčení stavby, která danému hráči nepatří. Griefing je také níčení krajiny okolo residence/ostrova/pozemku v rámci 20 bloků od residence/ostrova/pozemku. Za griefing se také bere níčení stavby, pokud hráč byl přidán na pozemek/region a zníčího.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem rozlévaní vody či lávy po mapě serveru.
 • Je přísně zakázáno stavět stavby, obvody či jiné věci, které budou lagovat server.
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem, ať už využití bugů, griefovat stavby serveru.
 • Residence musí být minimálně od sebe vzdálené 10 bloků (neplatí pokuď oba majitelé residencí souhlasí s blízkým propojením). Pokuď toto nebude dodrženo a hráč, který má Residenci vytvořenou dříve než druhá, má nárok si vyžádat blízkou residenci smazat.

 

 • UPOZORNENÍ:
  Provozovatelé mají právo tyto pravidla kdykoliv změnit a povinností hráče je pravidelně pravidla sledovat a řídit se dle nich!