Návody

Residence

Residence je hráčem vytvořené území, ve kterém nastavením flagů (vlastností) určuje právo stavět, bourat, otvírat chestky atd. pro ostatní hráče. Hlavním významem residencí je ochránit vaše stavby a pozemky.
Území budoucí residence vyberem dřevěnou motykou a to tak že, klikneme levým tlačítkem myši na jeden blok a úhlopříčně od něj na druhý blok pravým tlačítkem myši. Poté pomocí příkazu /res select vert rozšíříme vybranou plochu od výšky 0 do 255. Samotnou residenci vytvoříme příkazem /res create jmenoresky

Příkazy:

/res ? – zobrazí nápovědu k pluginu residence
/res info jmenoresky – zobrazí informace o residenci
/res create jmenoresky – vytvoří residenci
/res select vert – rozšíří vybranou plochu od bedrocku po nebe
/res select size – ukáže velikost vybraného území
/res remove – smaže residenci
/res give jmenoresidence jmenohrace – daruje residenci určenému hráči
/res tpset – nastaví místo teleportu k residenci
/res tp jmenoresidence – teleportuje k residenci
/res message jmenoresidence enter text – nastaví zprávu při vstupu do residence
/res message jmenoresidence leave text – nastaví zprávu při odchodu z residence
/res subzone jmenoresidence jmenosubzony – vytvoří subzonu
/res tp jmenoresidence jmenosubzony – teleportuje k subzoně
/res set jmenoresidence flag (vlastnost) true/false – nastaví flag (vlastnost) pro residenci
/res pset jmenoresidence jmenohrace flag (vlastnost) true/false – nastaví flag (vlastnost) pro hráče v residenci
True – povolení (stačí psát pouze t)
False – zakázaní (stačí psát pouze f)
Jobs
Pro zobrazení seznamu prací, co server nabízí se použije příkazu: /jobs browse
  • Informace o práci zjístíš i pomocí příkazu: /jobs info název_práce
  • A přihlásit se do práce lze i pomocí příkazu: /jobs join název_práce
  • Opuštění dané práce: /jobs leave název_práce
  • Opuštění všech prací naráz: /jobs leaveall
  • Zjištění úrovně a xp v zaměstnaných pracích: /jobs stats
  • Zobrazení helpu: /jobs
  • Zobrazení seznamu deseti nejlepších hráčů v dané práci: /jobs top název_práce

Pozn. Pozor! Při odchodu z práce příjdete o všechny své dosažené úrovně v dané práci a po zpětném přihlášení do práce začínáte od začátku.)

 

Přehled prací na našem serveru

                                   Název práce                                                                                  Způsob výdělku                                               
Dřevorubec Kácení stromů 
Horník Těžba nerostů
Stavitel Pokládání blocků
Kopáč Kopání zeminy
Farmář Sázení a sklízení
Lovec Zabijení mobů a zvířat
Rybář Chytání ryb
Zbrojíř Craftění a pečení
Alchymista Vaření lektvarů
Očarovatel Enchantování mečů